Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacystatement© Kliniek Lange VoorhouT

Wat gebeurt er als uw MRI-scan is gemaakt en van wie hoort u de uitslag? 

Uw arts bespreekt de uitslag met u

Uw arts van de Kliniek Lange VoorhouT bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Uw arts is immers volledig op de hoogte van uw medisch dossier en kan de onderzoeksinformatie in het juiste kader plaatsen.

De afspraak is dan ook dat de radioloog of laborant van het MRI Centrum geen mededelingen over de uitslag tegen u doet. Ook vragen naar aanleiding van het verslag dient u met uw arts van de Kliniek Lange VoorhouT te bespreken. 

Beelden en verslag

De beelden worden beoordeeld door een radioloog van het MRI Centrum, die een verslag maakt van zijn bevindingen. In geval van spoed of een niet verwachte afwijking, wordt uiteraard direct contact gezocht met de behandelend arts van de Kliniek Lange VoorhouT.