Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacyverklaring© Kliniek Lange VoorhouT

In overleg met uw behandelend arts is er besloten een skeletscintigrafie te laten verrichten. De Kliniek Lange VoorhouT vraagt werkt voor het maken van de botscan samen met het Bronovo ziekenhuis. Het onderzoek zal aldaar op locatie worden gemaakt. U dient zich te houden aan de instructies van het ziekenhuis waar u het onderzoek krijgt.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek geeft informatie over diverse aandoeningen van de botten, gewrichten en eventuele prothesen. Met name voor die aandoeningen waarbij er een sterke reactie van het bot optreedt is dit onderzoek geschikt. 

Radioactieve stof

Voor het onderzoek wordt een licht radioactieve stof gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico's die u zou lopen, want radioactiviteit is overal aanwezig: in ons lichaam, in ons voedsel, in de bodem en in de lucht. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan voor mensen schadelijk zijn.

De hoeveelheid radioactiviteit die de afdeling nucleaire geneeskunde gebruikt voor het onderzoek is echter zo gering, dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. 
Bij het onderzoek met deze stof treden over het algemeen geen bijverschijnselen zoals misselijkheid of huidreacties op.

Ook patiënten die overgevoelig zijn voor jodium ondervinden er geen hinder van.
De radioactiviteit zorgt voor een zwakke straling die door een camera kan worden geregistreerd en omgezet naar een digitale foto (scan).

Voorbereiding op het onderzoek

U hoeft zich voor dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden.U kunt gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen. Wanneer er zich metalen onderdelen in uw kleding bevinden zal u gevraagd worden deze voor aanvang van de opnamen te verwijderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Ofschoon de te gebruiken stof slechts licht radioactief is, dient u wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft contact op te nemen met de Kliniek Lange VoorhouT. De stof kan soms bij de baby komen en het staken of onderbreken van de borstvoeding is soms noodzakelijk.

Uitvoering van het onderzoek

Voor dit onderzoek krijgt u een injectie met een licht radioactieve stof in een bloedvat in de arm. Afhankelijk van de precieze reden voor het onderzoek kunnen de opnames worden gemaakt op verschillende tijdstippen. Deze tijden kunnen variëren: soms worden meteen na de injectie opnamen gemaakt, soms alleen enkele uren na de injectie.In de tussentijd, d.w.z. tussen de injectie en de foto's, is het van belang dat u meer drinkt dan u gewend bent en dat u regelmatig plast.Meestal kunt u gedurende de wachttijd (na overleg met het personeel van de afdeling) de afdeling verlaten. Vlak voor het maken van de opnames plast u de blaas zo goed mogelijk leeg. 

Tijdens het maken van de opnamen ligt u op een onderzoekstafel, met boven en/of onder u een camera. Deze camera maakt vanuit verschillende richtingen opnamen van delen van het lichaam. Ook worden soms opnamen gemaakt waarbij de camera om u heen draait. Tijdens het maken van deze opnamen is het van belang dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Het aantal opnamen staat vooraf niet vast. Dit hangt af van de precieze redenen voor het onderzoek en vaak ook van de bevindingen tijdens het onderzoek. De duur van de opnamen kan variëren van circa 5 minuten tot meer dan een uur per opname. Inclusief wachttijd neemt dit onderzoek in totaal gewoonlijk een halve dag in beslag.

Uitslag van het onderzoek

Een arts van de afdeling beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Het onderzoek zal nauwkeurig worden bekeken en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts van de Kliniek Lange VoorhouT. Deze zal u de uitslag vertellen. 

Tot slot

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en klaargemaakt en is beperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent en de voorbereidingsinstructies precies opvolgt. Let erop dat u tussen de injectie en de foto's voldoende drinkt, en dat u regelmatig probeert uit te plassen.

Ook bij een zorgvuldige planning lopen zaken wel eens anders dan voorzien. Wanneer er aanleidingen zijn voor het ontstaan van extra wachttijd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt u dan ook een idee gegeven van de duur van de vertraging.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Kliniek Lange VoorhouT.

Bron uitleg botscan  www.nvng.nl