Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacystatement© Kliniek Lange VoorhouT

De Kliniek Lange VoorhouT levert verzekerde zorg. Dit houdt in dat de kosten die gemoeid zijn met onderzoek en behandeling binnen de basisverzekering vallen en door uw zorgverzekeraar vergoed worden. Dit betreft tevens al de activiteiten die wij eventueel in gang zetten (zoals bijvoorbeeld radiologie aanvragen voor een MRI-, CT-scan, etc.). Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten ten behoeve van vergoeding van onderzoek, beeldvorming en behandeling. Wij dienen de kosten voor uw onderzoek en/of behandeling in bij uw zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

Alle Nederlanders zijn wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Op de website van de rijksoverheid en uw zorgverzekeraar treft u meer informatie over de hoogte van het eigen risico.

Voorwaarden

Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen de kosten van de geleverde zorg als u beschikt over een geldige verwijzing. In uw polisvoorwaarden is vastgelegd welke zorgverleners bevoegd zijn om patiënten door te verwijzen naar een ziekenhuis. Dat is in ieder geval uw huisarts. Als wij géén geldige verwijzing van u of uw zorgverlener hebben ontvangen kunnen wij de kosten voor uw onderzoek en/of behandeling NIET bij uw zorgverzekeraar indienen. In dat geval ontvangt u zélf de rekening van de Kliniek Lange VoorhouT en dient u zélf de kosten voor de door ons geleverde zorg te betalen.