Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacyverklaring© Kliniek Lange VoorhouT

Een behandeling bij de Kliniek Lange VoorhouT begint bij een zorgvuldige intake, anamnese en triage.
Wanneer wij een helder beeld hebben, proberen we het probleem in eerste instantie op te lossen met bijvoorbeeld oefeningen, medicatie en adviezen voor een gezonde leefstijl.

Chirurgisch ingrijpen

Wanneer de klachten niet op een natuurlijke wijze genezen en de hinder en handicap een chirurgische ingreep rechtvaardigt, verwijzen wij u door naar specialistische chirurgen. De chirurgen opereren in hun eigen ziekenhuis/kliniek.

Wij bereiden samen met u de operatie voor met behulp van beeldvormingstechnieken zoals MRI, CT en diagnostische injecties. Uiteraard lichten wij u uitgebreid voor over de gang van zaken, bijwerkingen, mogelijke complicaties, etc.
Tijdens dit hele traject blijven wij dus nauw betrokken bij u als patiënt.
Ook zorgen we voor goede nazorg en revalidatie na de operatie.
Samenvattend heeft de kliniek een bemiddelende en een verwijzende rol.

Een patiënt is meer dan een aandoening

Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat hebben voor de patiënt vaak ingrijpende gevolgen.
De Kliniek Lange VoorhouT kijkt daarom verder dan alleen de aandoening.
We richten ons op iemands totale functioneren, denken, voelen en doen. Aandachtspunten hierbij zijn uw houding, beweging, ergonomie, werk, sporten, stressoren, gewicht en sociaal-maatschappelijke factoren. Wij benaderen u als patiënt met andere woorden multidisciplinair en multifactorieel.
Dat betekent dat wij samen met u op zoek gaan naar creatieve oplossingen waarbij u als individu zo veel mogelijk normaal kan blijven functioneren.