Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacyverklaring© Kliniek Lange VoorhouT

U vindt bij Kliniek Lange VoorhouT dezelfde specialismen en medisch specialisten die u op een vergelijkbare afdeling ook in een ziekenhuis aantreft.

Bij een IMSZ bent u vaak eerder aan de beurt voor een onderzoek of behandeling dan bij een traditioneel ziekenhuis.
De kwaliteit van het onderzoek en de behandeling is van het hoogste niveau.
De kliniek heeft geen verschillende poliklinieken zoals in een regulier ziekenhuis.
In de Kliniek Lange VoorhouT werken de medisch specialisten intensief en op multidisciplinaire wijze samen met u als patiënt.
U kunt rekenen op een efficiënte en persoonlijke medische behandeling.

Het verschil

Het enige verschil met een traditioneel ziekenhuis is dat wij niet beschikken over een speciale afdeling voor spoedeisende hulp (SEH) en dat er geen mogelijkheid is tot (langdurige) opname.
Dit betekent echter niet dat we geen spoedeisende hulp kunnen verlenen, mocht dat binnen de behandeling noodzakelijk zijn.
Daarnaast heeft de Kliniek Lange VoorhouT schriftelijke (samenwerkings)afspraken gemaakt met collegae medisch specialisten in een nabij gelegen ziekenhuis te Den Haag (Achterwachtregeling).