Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacystatement© Kliniek Lange VoorhouT

Drs. C. Nijland, apotheker is sinds 2008 als toezichthoudend apotheker verbonden aan de Kliniek Lange VoorhouT.
Twee maal per jaar visiteert Chris Nijland de Kliniek Lange VoorhouT.
Tijdens deze visitaties wordt onder meer een controle uitgevoerd met betrekking tot de medicijnvoorraad, steriele middelen en de wijze van opslag.
Tevens wordt de naleving van de protocollen en richtlijnen getoetst.
Daarnaast worden medicatie-gerelateerde thema's, inhoudelijke vraagstukken en ontwikkelingen doorgenomen.

Apotheek

Bij de telefonische aanmelding / intake registreren wij uw eigen apotheek.
Dit kan belangrijk zijn in verband met eventuele verstrekking van medicatie en de medicatie overdracht.

De Kliniek Lange VoorhouT heeft ook een vaste apotheek die de polikliniek voorziet van benodigde medicatie en toebehoren.
Naast levering van middelen vindt regelmatig overleg plaats met betrekking tot polyfarmacie, bijwerkingen, medicatieveiligheid, regelgeving, e.d.