Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacystatement© Kliniek Lange VoorhouT

De artsen die binnen Kliniek Lange VoorhouT werkzaam zijn en medische handelingen verrichten, beschikken over alle vereiste kwalificaties.

  • Onze artsen zijn allen BIG geregistreerd. De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Deze wet dient er voor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Volgens de wet moeten zorgverleners (zoals apothekers, artsen, verpleegkundigen) zich inschrijven in het BIG-register als ze hun titel willen gebruiken. Als ze dat niet doen, mogen ze zich geen apotheker, arts of verpleegkundige noemen. Ook geeft de wet aan onder welke voorwaarden welke zorgverleners zogenaamde voorbehouden handelingen (handelingen met grote gezondheidsrisico's zoals operaties, injecties) mogen uitvoeren.
  • Ze zijn lid van de KNMG. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is de federatie van beroepsverenigingen van artsen. De KNMG maakt zich sterk voor het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening én van de volksgezondheid.
  • Onze medisch specialisten hebben een MRSC registratie: dit betekent dat de artsen officieel erkend zijn door de Medisch Specialisten Registratie Commissie.
  • De medisch specialisten zijn lid van de voor hun vakgebied of specialisme relevante beroepsverenigingen. De kliniek wordt met enige regelmaat door de desbetreffende beroepsverenigingen gevisiteerd om te controleren of de medisch specialisten zich houden aan de binnen de beroepsgroep geldende protocollen, normen en regels.