Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacyverklaring© Kliniek Lange VoorhouT

AANMELDING:

Na aanmelding ontvangt u van ons een digitale vragenlijst en een informatie folder.

De wachttijd gaat pas in als de digitale vragenlijst is ingevuld en de verwijsbrief is ontvangen.

PeildatumOmschrijving GEMIDDELDE wachttijd in werkdagen
01-06-2024Neurologie35
01-06-2024Orthopedie35

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken.

Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@klinieklangevoorhout.nl.

 

SPOED: 

De verwijzer is degene die aangeeft of er sprake van spoed is en kan hiertoe het rugalarmnummer 06-22645555 bellen.

Bijvoorbeeld: bij uitval óf het overwegen van Morfine is het snel maken van een MRI gewenst. Men wil immers de uitval zo kort mogelijk laten duren en Morfine beperken tot maximaal 30 dagen (daarna spreekt men van verslaving).

 

SECOND OPINION:

Opvraag van vele brieven en eerdere onderzoeken en deze administratie duurt over het algemeen langer. Je kan daar echter zelf enorm bij helpen (zie digitale vragenlijst en informatie folder)

 

Wachten in de wachtkamer

Als u een afspraak heeft met een van de artsen of assistenten, proberen wij u uiteraard op het juiste tijdstip te helpen. Het kan echter voorkomen dat een spreekuur uitloopt. U kunt uiteraard hier kijken of er uitloop is van het spreekuur.

Vaak worden er op de polikliniek meerdere spreekuren tegelijk gehouden. Daardoor kan het gebeuren dat iemand die later de wachtkamer binnen is gekomen, toch eerder wordt geholpen.