Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacyverklaring© Kliniek Lange VoorhouT

De Kliniek Lange VoorhouT levert verzekerde zorg. Dit houdt in dat de kosten die gemoeid zijn met onderzoek en behandeling binnen de basisverzekering vallen en door uw zorgverzekeraar vergoed worden. Dit betreft tevens activiteiten die wij eventueel in gang zetten (zoals bijvoorbeeld radiologie aanvragen voor een MRI-, CT-scan, etc.).

De Kliniek Lange VoorhouT heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten ten behoeve van vergoeding van consultaties, onderzoek, beeldvorming en behandeling. Dit betekent dat alle behandelingen binnen de basisverzekering vergoed worden. De Kliniek Lange VoorhouT dient de kosten voor uw onderzoek en/of behandeling in bij uw zorgverzekeraar. 

Daar waar een onderdeel van een behandeling - vanwege gewijzigde wet- en regelgeving - geen deel uitmaakt van verzekerde zorg, zullen wij u uiteraard vooraf informeren. Zo zijn vanaf 2014 een aantal pijninjecties voor aspecifieke rugklachten niet meer gedekt in de basisverzekering. De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien u een restitutiepolis, een jongerenpolis of een budgetpolis heeft kunnen er aanvullende of beperkende voorwaarden van kracht zijn voor vergoedingen. Raadpleeg daarom goed uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico.  Alle Nederlanders zijn wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.  Op de website van de rijksoverheid en uw zorgverzekeraar treft u meer informatie over de hoogte van het eigen risico.

Voorwaarden

Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen de kosten van de geleverde zorg als u beschikt over een geldige verwijzing.In uw polisvoorwaarden is vastgelegd welke zorgverleners bevoegd zijn om patiënten door te verwijzen naar een ziekenhuis. Dat is in ieder geval uw huisarts.Als wij géén geldige verwijzing van u of uw zorgverlener hebben ontvangen kunnen wij de kosten voor uw onderzoek en/of behandeling NIET bij uw zorgverzekeraar indienen.In dat geval ontvangt u zélf de rekening van de Kliniek Lange VoorhouT en dient u zélf de kosten voor de door ons geleverde zorg te betalen.

Meer informatie over welke zorgverzekeraars vergoeden?

Wilt u meer weten over welke zorgverzekeraars wel of niet vergoeden? Neem dan gerust contact op met de Kliniek Lange VoorhouT. Wij helpen u graag verder.bron: Website NZA