Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacystatement© Kliniek Lange VoorhouT

Hieronder staan de vacatures binnen Kliniek Lange VoorhouT:

 

Lid voor de Raad van Toezicht

Kliniek Lange VoorhouT zoekt een lid voor de Raad van Toezicht. De statuten van Stichting Kliniek Lange VoorhouT voorzien in een RvT structuur. De huidige RvT is voornemens af te treden vanwege leeftijd. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT staat de directie met raad terzijde en vervult de rol van sparringpartner voor de directie. Bij de vervulling van deze taak richt de toezichthouder zich naar het belang van de organisatie en ziet kritisch toe of er optimaal wordt gepresteerd in goede afstemming met de (vertegenwoordigers van) patiënten, medewerkers, (lokale) overheden en andere stakeholders.

Voor een uitgebreide profielschets zie onderstaande link

Feb 2021 Nieuw Lid Raad van Toezicht

 

Neuroloog

KLINIEK Lange VoorhouT zoekt een gedreven neuroloog die ons multidisciplinair team kan versterken.

De neuroloog werkt nauw samen met de overige specialisten (MSK-arts, neurologen, orthopeden, paramedici), geeft direct leiding aan de paramedici en is eindverantwoordelijk voor een helder geformuleerde vraagstelling (intake en anamnese) en diagnose, het initiëren en superviseren van de behandeling, dossiervorming en alle daarbij behorende medisch inhoudelijke beslissingen: Conservatieve therapie, Medicamenteuze therapie, Advisering m.b.t. eventuele chirurgische interventie door een van onze ketenpartners, Postoperatieve revalidatie / re-integratie. 

Voor een uitgebreide profielschets zie onderstaande link

Feb 2021 Vacature Neuroloog klvh

 

Orthopeed

KLINIEK Lange VoorhouT zoekt een gedreven orthopeed die ons multidisciplinair team kan versterken. 

De orthopeed werkt nauw samen met de overige specialisten (MSK-arts, neurologen, orthopeden, paramedici), geeft direct leiding aan de paramedici en is eindverantwoordelijk voor een helder geformuleerde vraagstelling (intake en anamnese) en diagnose, het initiëren en superviseren van de behandeling, dossiervorming en alle daarbij behorende medisch inhoudelijke beslissingen: Conservatieve therapie, Medicamenteuze therapie, Advisering m.b.t. eventuele chirurgische interventie door een van onze ketenpartner, Postoperatieve revalidatie / re-integratie.

Voor een uitgebreide profielschets zie onderstaande link

Feb 2021 Vacature Orthopeed klvh