Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacystatement© Kliniek Lange VoorhouT

Hieronder staan de vacatures binnen Kliniek Lange VoorhouT:

 

Basisartsen/ artsen niet in opleiding (ANIOS) neurologie of orthopedie

Kliniek Lange VoorhouT zoekt artsen niet in opleiding (ANIOS) ter versterking van het team.

Doel van de functie:
De ANIOS kan door screening, intake en anamnese van patiënten een directe en snelle toegang creëren tot neurologische en orthopedische zorg van kwalitatief hoog niveau met een optimale facilitaire service.

Dit met als doel te komen tot diagnostiek, leidend tot advisering en behandeling met betrekking tot:
1. Conservatieve therapie
2. Medicamenteuze therapie
3. Advisering m.b.t. eventuele chirurgische interventie door een van onze ketenpartners
4. Anesthesiologische pijnbehandeltechnieken

5. Postoperatieve revalidatie/re-integratie

Voor een uitgebreide profielschets zie onderstaande link

Nov 2023 Vacature basisarts klvh

 

Neuroloog

KLINIEK Lange VoorhouT zoekt een gedreven neuroloog die ons multidisciplinair team kan versterken.

De sectie neurologie bestaat op dit moment uit M. Liedorp en wil graag uitbreiden. De neuroloog werkt nauw samen met de overige specialisten (MSK-arts, neurologen, orthopeden, paramedici), geeft direct leiding aan de paramedici en is eindverantwoordelijk voor een helder geformuleerde vraagstelling (intake en anamnese) en diagnose, het initiëren en superviseren van de behandeling, dossiervorming en alle daarbij behorende medisch inhoudelijke beslissingen: conservatieve therapie, medicamenteuze therapie, advisering m.b.t. eventuele chirurgische interventie door een van onze ketenpartners en postoperatieve revalidatie / re-integratie.

Voor een uitgebreide profielschets zie onderstaande link

mei 2022 Vacature Neuroloog klvh

 

Orthopeed

KLINIEK Lange VoorhouT zoekt een gedreven orthopeed die ons multidisciplinair team kan versterken. 

De orthopeed werkt nauw samen met de overige specialisten (MSK-arts, neurologen, orthopeden, paramedici), geeft direct leiding aan de paramedici en is eindverantwoordelijk voor een helder geformuleerde vraagstelling (intake en anamnese) en diagnose, het initiëren en superviseren van de behandeling, dossiervorming en alle daarbij behorende medisch inhoudelijke beslissingen: Conservatieve therapie, Medicamenteuze therapie, Advisering m.b.t. eventuele chirurgische interventie door een van onze ketenpartner, Postoperatieve revalidatie / re-integratie.

Voor een uitgebreide profielschets zie onderstaande link

Feb 2021 Vacature Orthopeed klvh